Ett bra initiativ från ICA Kall. Nu finns en hjärtstartare monterad utanför affären. Samma vägg som gula postlådan. Den är tillgänglig dygnet runt för alla i byn. (Med förhoppning att den aldrig behöver användas).