Sösjöfjällen är ett fjällområde i Kalls socken, Åre kommun, Jämtland. Sösjöfjällen är belägna mellan norska gränsen och sjöarna Torrön, Burvattnet och Stora Mjölkvattnet. Mjölkvattsfjället är 1246 meter över havet. Sösjöfjällen är belägna inom Njaarke sameby (Sösjö sameby, tidigare Offerdals västra sameby, sedermera Kalls östra sameby). Området har använts för renskötsel i minst 1000 år. Inom området har 400 sydsamiska boplatser dokumenterats. Ett sameviste finns bl.a. i Tjouren vid Stora Mjölkvattnet. Fjällområdet nås antingen via Kallsedet eller Frankrike i Offerdals socken, Krokoms kommun. Från Åkroken finns väg till Långsådalen, där bl.a. renslakt äger rum, och Stora Mjölkvattnet. Den nordligaste delen av Sösjöfjällen ligger i Svenskådalens naturreservat.