I Kallbygden och då kanske speciellt Huså, finns mycket som minner om gruvtiden. Vid Huså Herrgård finns Huså Gruv- och Bruksmuseum som inryms i två byggnader vid Huså Herrgård; i den södra flygelbyggnaden och i nedre våningen i timmerhuset (bryggstugan). Muséerna berättar om kopparepoken 1742-1918.

Uppe vid Huså norra ligger Ol’Borinstorpet, som är ett gruvarbetartorp från 1818. Torpstugan renoverades pietetsfullt 2004 och fungerar som museitorp. För mer info, besök gärna hemsidan www.husaby.com