När du kommer väg 336 från Järpen upp ur skogen till krönet vid Krok utbreder sig Kallbygden som en magnifik hälsning till naturen och Guds fria skapelse. En betagande syn med utsikt över fjällvärlden och den stora Kallsjön inbjuder tankarna till begrundan med Åreskutan i fonden. O store Gud, när jag den värld beskådar… (Svensk psalm 11).

Redan på 1300-talet omnämns Kall i ett biskopsbrev. Vi kan ana de många vattendragens inbjudande passager för pilgrimer på väg till Megard, Sticklestad och Nidaros i Norge. Sjövägen gick de ta sig över Grönningen hela vägen genom fjällkedjan. Idag går väg 336 via Kall mot Verdal i Norge.

Kalls kyrka är en ståtlig byggnad avsedd för de många boende vid Huså gruva som fanns under kyrkpliktens dagar. Den gamla kyrkan blev för liten och fick ge material till den nya. På gamla kyrkans plats har rests ett minnesmärke och flaggstång. Gruvpatron Montgomery sa att fanns inte plats för alla i en kyrka skulle de bygga en kyrka i Huså. Under mödosamma svältår på 1800-talet slut sammanfogades den byggnad som idag är en betagande syn vid Kallsjön och Åreskutan.
Inredning från gamla kyrkan har tagits tillvara. En lillkyrka med 30 platser byggdes under 1960-talet under läktaren för små tillfällen. Vävnader med design Anita Persson och vävda på Hemslöjd pryder västväggen i stora kyrkan. En fantastisk pinnbandsspets som altarbrun är en gåva från framlidne Iréne Friberg i Bonäshamn.

Kallkören erbjuder många tillfällen till fest i kyrkan. Julmusik och vårmusik ofta i kombination med barn eller gäster. Kalls egen Skogsbylasse som är riksspelman på munspel ordnade årligen skogsby-Lasse-dagar vid idrottsgården med konsert i kyrkan. Lundgrenska stiftelsens årliga elevkonserter för unga violinister är av hög klass och återkommer även vid midsommartid.
Påsken firas dramatiskt med skärtorsdagmässa med altarets avklädande, den svarta långfredagen har altarkorset övertäckt med duk och psalmer sjungs utan orgel. Påskdagen firas med klang och jubel över uppståndne Kristus seger över döden.
Annandag firas i Huså. Påskgudstjänst i Kolåsens kapell på långfredagen men då med hela påskens budskap för stug-gästernas möjlighet att fira påsk i fjällen.

Kyrkans yttre västvägg har genomgått en renovering som blev klar -09 till allas glädje. Det är svårt för en liten församling med 600 invånare att hålla kyrkan i stånd och förra renoveringen gick inte så bra eftersom vi blev tvungna att byta till den flyktiga kalkfärgen som rann av på två år.
Västväggen är utsatt för hårda angrepp under storm och snöyra.

Söndagar firas i regel gudstjänst anvar söndag kl 11 eller kl 19. Familjegudstjänsterna är kl 10. Program finns i KALLendariumet som utkommer varje månad och på kallskyrka.nu. Kyrkogården är fjällgränsande med utsikt över Åreskutan, Kallsjön och omgivande fjällterräng. Gravplatser för många ortsbor, återvändare och gäster som valt sin sista viloplats i den skimrande fjällbygden.
Handikappanpassad toalett men kyrkporten kan vara tung att öppna. Behövs assistans ring prästen 0647-410 83 eller vaktmästaren 0647-410 74.
Kyrkan bokas för gudstjänst, dop och vigsel hos prästen 0647-410 83, kall.forsamling@svenskakyrkan.se