Skansen uppfördes 1659 av generalmajor Stjernsköld, dels för att betäcka svenska truppers anfall mot Snåsen i Norge, dels för att hindra norrmännens anfall mot Sverige. Skansen bestod ursprungligen av ett åtthörnigt utanverk, byggt av sten och jord; inuti skansen låg några mindre block hus för besättningen. Den ödelades någon gång på 1730-talet och är numer beväxt med björkar.
Kör väg 336 från Järpen mot Kallsedet. 1,2 kilometer efter vägkorset mot E 14 ligger skansen på en höjd vid vägens högra sida.