845 m ö h reser sig Suljätten upp i den norra delen av Kallbygden.
För en promenad upp på Suljättens näsa, följer Ni väg 336 till Konäs.
Max en kilometer efter skylten till Konäs Fiskecamp finns en trä skylt på höger sida om vägen, där tar Ni av.
Följ den gamla vägen ca 2 km till Ni når Lillvallen. Här finns parkering och Ni väljer själva vilken stig Ni går för att åtnjuta den magnifika utsikten!

Har du hört sagan on Suljätten? Om inte, så går den så här:

Suljättens Saga

I Åreskutan bodde för länge sedan en jätte kallad ”Rut i Skutan”. Han var så stor att när han en gång klev ner i Åre-sjön, fick han endast lite vatten i ena stöveln.
Norr om Åreskutan bodde en del småjättar, vilka ständigt låg i krig med Rut, som de fruktade och hatade, och vilken de nu beslutat förgöra. De hade flera gånger tidigare legat i krig med Rut, men utan resultat.
Den förnämste av småjättarna var ”Jätt i Spett”, vilken bodde på höjden söder om Sulviken. Han var Ruts värste fiende, och föremål för Ruts stridslystnad. Trots det långa avståndet från Åreskutan till Suljätten, trodde Rut att han genom stenkastning skulle kunna förgöra Jätt. Men de stenar Rut kastade landade ungefär halvvägs, mellan Åreskutan och Suljätten, på en liten kulle ovanför byn Berge, väster om Kall. Sju stenar hamnade på kullen och därför kallas den än i dag för Sjustensvalen. Rut tröttnade tillslut på stenkastningen, han ansåg nämligen att det var lönlöst arbete. Men en tid efteråt lyckades Rut komma så pass nära Jätt att han med ett knytnävsslag kunde fälla jätten till marken. Jätt föll så att han blev liggande död med ansiktet uppåt. Jättens näsa är nu inget annat än den enorma Suljätten. Där han nu ligger förstenad höjer sig näsan mot skyn, och vittnar om jättens väldiga storlek.