SOMMARENS SIMSKOLA I KALL-BADET I KALL

sker den 16 juni-21 juni 2018 för barn som fyller 6år år 2018 och äldre.
Simskolan pågår 1,5 tim/dag indelade i mindre grupper med simskola och märkestagning. Simskolan kostar 300:-/barn.

Vid anmälan-uppge barnets namn och personnummer, förälders/vårdnadshavares namn och adress och telefonnummer.

Anmälan sker till Halldis tel:073-840 59 60 eller till Kari tel. 070-220 18 78 senast 15 juni. Ev. önskemål om tider/grupp kan ske vid anmälan.

Avgiften betalas under den tid simskolan pågår, dock senast avslutningsdag. Då även kostnaden för tagna märken.
Välkomna till simskolan önskar Sektion Kall-Badet