Kalls Räddningsvärn utgår från brandstationen i Kall. Utlarmning sker med textmeddelande i personsökare. På stationen finns även bildskärm för larminfo. Här finns också en defibrillator och alla har en HLR-utbildning.

Värnet består av 11 man, samtliga frivilliga. Vid larm i Kallbygden utgår även Järpens räddningstjänst.
Värnet förfogar över tankbil, vw-pickup samt motorspruta.